Ett unikt nätverk för dig som arbetar med undersökningar

SMIF är en intresseorganisation för undersökningsföretag. Som medlem innebär det att du och dina medarbetare har tillgång till ett unikt nätverk som alla befinner sig i en liknande arbetssituation och många gånger har samma utmaningar som du och dina kollegor.

[button color=”warning” link=”http://u3671763.fsdata.se/smif-medlem/” size=”large” target=”_self” block=”true”]Se våra medlemsföretag [/button]

Tillgång till exklusiva seminarier och nätverksträffar

SMIF arrangerar kontinuerligt  seminarier, nätverksträffar och medlemsevent i syfte att inspirera och skapa en arena för erfarenhetsutbyte.

  • Market Research & Customer Insight Summit är en branschdag som arrangeras varje år. Medlemmar får rabatt på deltagaravgiften samt möjlighet att medverka med case, partnerskap och som utställare.
  • Frukostseminarier med olika teman, som är gratis för medlemmar.
  • Afterwork arrangeras tillsammans med närliggande organisationer. Där ges möjlighet att mingla, träffa branschfolk och utbyta kontakter.
  • Market Research & Insight, är ett nätverket som SMIF driver tillsammans med Marknadsföreningen i Stockholm (MiS). Nätverksträffarna alternerar mellan olika medlemsföretag i SMIF. Det är kostnadsfritt för medlemmar att arrangera en nätverksträff. Genom detta samarbete når vi ut till MiS medlemmar (ca 2000 st). Nätverksträffarna marknadsförs i digitala kanaler (www.mis.se, veckonyhetsbrev, LinkedIn, Twitter, Facebook och Instagram), samt presenteras muntligt i samband med MiS seminarier.

SMIF samarbetar med närliggande organisationer och föreningar. För att nämna några: ESOMAR, EFAMRO, GRBN, SÖK, SMUF, ERM och Surveyföreningen. Vi genomför gemensamma seminarier och aktiviteter i syfte att stärka och utveckla branschen.

Det mesta är exklusivt för dig som medlem och att delta ingår utan extra kostnad i ert medlemskap. Gå till kalendariet för att se vad som är på gång just nu.

[button color=”warning” link=”http://u3671763.fsdata.se/calendar/” size=”large” target=”_self” block=”true”]På gång just nu![/button]

Företagsanpassad utbildning och rådgivning

SMIF samarbetar med Berghs School of Communication i kursen Strategisk Marknadsanalys som är en unik anpassad utbildning för undersökare och pågår under en termin. Medlemmar i SMIF får rabatt på kursen och undervisningsmaterial ingår.

Learning Center är en online-plattform för kompetensutveckling som Global Research Business Network står bakom. Det finns ett brett utbud av kurser, webinars och utbildningar med innehåll från intresseorganisationerna AMSRS (Australien), CASRO (USA), MRIA (Kanada) och MRS (UK). Innehållet uppdateras kontinuerligt.

SMIF erbjuder juridisk rådgivning till ett reducerat pris som en del av medlemskapet. Medlemmar kan få experthjälp hos Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM). Som medlem i SMIF är du prioriterad.

Genom våra vänföretag (samarbetspartners) får SMIFs medlemmar rabatt på enkätverktyg och användbara program till ett stort värde.

Vi har koll på det som händer i branschen

Som medlem i SMIF får du koll på det som händer, bland annat genom vårt internationella nätverk och samarbetspartner – European Research Federation (Efamro). Nyhetsbrev kommer veckovis. Medlemmar får branschstatistik, lönestatistik, prognoser och annat underlag.

SMIF är remissinstans och bevakar relevanta frågor som berör våra medlemmar och branschen (ex dataskyddsförordningen, statistikutredningen).

Genom vårt kalendarium, Facebook och via utskick till medlemmar och intressenter synliggörs våra aktiviteter. Vi samarbetar med Dagens Analys som publicerar ett urval av våra händelser.

[vector_icon icon=”facebook” color=”#eeeeee” size=”4rem”]

Tillgång till medlemskapet oavsett hur många ni är

Ett medlemskap i SMIF är inte personligt. Alla som arbetar på ditt företag kan ta del av innehållet i medlemskapet – oavsett om ni är tre eller trehundra personer.

SMIF verkar för att medlemmarna skall vara så nöjda som möjlighet med sitt medlemskap. Kontakta oss gärna om du har synpunkter eller idéer på hur vi kan utveckla vårt tjänsteutbud och vår service för att på bästa sätt möta dina och ditt företags behov.

[button color=”warning” link=”http://u3671763.fsdata.se/medlemsskapet-i-smif/” size=”large” target=”_self” block=”true”]Läs mer och bli medlem[/button]