Apr 25
News image

Om SMIF

Undersökningsbranschen i Sverige omsätter årligen över tre miljarder kronor. SMIF är branschorganisationen för alla undersökningsföretag som är verksamma i Sverige. SMIF representerar branschen i många olika sammanhang både nationellt och internationellt. SMIF arbetar bl a med - Kvalitetsfrågor - Kompetensfrågor - Etikfrågor - Att ta fram och sprida information om branschen - Att företräda branschens intressen t ex gentemot myndigheter och lagstiftare - At...

Läs mer
News image

Nyttan med undersökning

Den viktigaste uppgiften med marknadsundersökningar är att vara en länk mellan marknaden och beslutsfattarna. Vilka behov finns det? Vem har behoven? Är behoven tillfredsställda? Vilka beho...

Läs mer
News image

Syftet med ERM

ERM har till uppgift att verka för god etik i undersökningsbranschen. Detta genomförs genom att ERM självständigt granskar och prövar om viss marknadsundersökning, eller annan åtgärd med anknytning till marknadsundersökning, är förenlig med de grundprinciper för yrkesetik och god affärssed. ERM:s bedömningar grundas på ICC/ESOMAR Internationella Regler för Marknads- och samhällsundersökningar och de riktlinjer som ESOMAR ger ut som stöd för tolkning och tillämpning av reglerna. Alla undersökningar är beroende av al...

Läs mer
Secured by Siteground Web Hosting