Axánd

Axánd AB Solna Torg 19, plan 5 171 45 Solna Tel: 08-22 73 22 Mobil: 0703-13 53 08 E-post: maria@axand.se www.axand.se

Läs mer

SMIF MEDLEM

Att genomföra en marknadsundersökning kräver god kunskap, kreativitet och noggrannhet. En väl genomförd marknadsundersökning ökar förutsättningarna markant för att lyckas på marknaden. SMIFs medlemsföretag har olika inriktningar och kompetensområden, vilka genom sin erfarenhet och kunskap kan ge råd och riktlinjer. SMIFs medlemsföretag kan hjälpa till bland annat med att samla in information, analysera, ge riktlinjer […]

Läs mer

Ipsos Observer Sweden

Ipsos Observer Sweden Köpmannagatan 1 3TR 871 33 HÄRNÖSAND Tfn: 0611-34 97 20 Fax: 0611-34 97 29 Web: www.ipsos.se/observer E-mail: se.observer.quotes@ipsos.com      

Läs mer

Beyond Research

Beyond Research Kungsgatan 48 111 35 Stockholm Tfn: 08- 51942460 Fax: 08- 220088 Email: info@beyondresearch.se Web: www.beyondresearch.se

Läs mer

CMA Research

CMA Research AB Ågatan 31 582 22 LINKÖPING Tfn: 013-32 85 80 Rimbogatan 8 114 32 STOCKHOLM E-mail. info@cmaresearch.se Web: www.cmaresearch.se

Läs mer

Ipsos Sweden

Ipsos Sweden S:t Göransgatan 63 Box 12236 102 26 STOCKHOLM Tfn: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Web: www.ipsos.se

Läs mer

M3 Research

M3 Research Birger Jarlsgatan 50 114 85 STOCKHOLM Tfn: 08-723 10 94 22 E-mail: info@m3research.com Web: www.m3research.com

Läs mer

TNS SIFO

TNS SIFO AB (Vasagatan 11) 111 20 STOCKHOLM Tfn: 08-50 74 20 00 Fax: 08-50 74 20 01 E-mail info@sifo.se Web: www.tns-sifo.se

Läs mer

Norstat

Norstat AB S:t Larsvägen 32B 582 24 LINKÖPING Tfn: 013-489 40 00 Fax: 013-489 40 10 E-mail: info@norstat.se Web: www.norstat.se

Läs mer