ICC/ESOMAR

ESOMAR är en global organisation för opinion, samhälls- och marknadsundersökningar som bildades 1948 och har idag över 4900 medlemmar i 130 länder. ESOMAR’s mål är att främja användningen av marknadsundersökningar för att säkerställa beslutsfattande i affärer och samhälle.

ESOMAR arbetar för att skydda respondentens privatliv och därför verkar de för att konstant ompröva sina koder. Dessa är primärt utformade för att fungera som ett ramverk för självreglering.

Med det i åtanke rekommenderar ESOMAR/ICC att dessa regler används i hela världen med intentionen att uppnå följande mål:

  • Att ställa upp de etiska regler som marknadsundersökare skall följa med målet att skydda respondenten
  • Att höja allmänhetens förtroende för marknadsundersökningar genom betoning av de rättigheter och det skydd som allmänheten ges enligt dessa regler
  • Deltagandet i undersökningen måste vara frivilligt för respondenten och undersökare får inte missleda mottagare om undersökningens natur
  • Respondenten måste garanteras anonymitet, om denne inte har godkänt annat
  • Undersökaren har tystnadsplikt och måste garantera att all konfidentiell information som samlas in från respondenten är skyddad mot obehöriga
  • Om barn under 14 år ska intervjuas skall tillstånd från en vuxen person erhållas

För vidare information gå till www.esomar.org

 

CODES & GUIDELINES

THE ICC/ESOMAR CODE

The ICC/ESOMAR Code on Market and Social Research, which was developed jointly with the International Chamber of Commerce, sets out global guidelines for self-regulation for researchers and has been undersigned by all ESOMAR members and adopted or endorsed by more than 60 national market research associations worldwide and is available in 15 languages.

ESOMAR has also issued notes to provide more detailed guidance on how to apply the ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research.

Notes on how to apply the ICC/ESOMAR Code

GUIDELINES

Guideline on Social Media Research

Guideline for Online Research

Distinguishing market research from other data collection activities

Passive data collection, observation and recording

Interviewing children and young people

Customer satisfaction studies

How to Commission Research

Mutual rights and responsibilities of researchers and clients

Mystery shopping studies