Apr 24
Kompetens PDF Skriv ut Skicka sidan

2314778En viktig uppgift för SMIF är att initiera och stödja kompetensutvecklingen i undersökningsbranschen.
SMIF har därför tillsammans med Berghs School of Communication utarbetat en kurs i Strategisk marknadsanalys.

Utbildningen är en bred och praktisk utbildning för dig som vill behärska undersökningsprocessens alla delar. Den vänder sig till dig som redan nu arbetar med marknadsundersökningar (market research) eller som marknadsanalytiker och ger dig bred kunskap om undersökningsmetodik för att du ska bli mer komplett i din yrkesroll. Kursen i strategisk marknadsanalys gör att du på ett professionellt sätt kan leverera marknadsundersökningar som ger bästa möjliga beslutsunderlag genom att tolka resultaten och rekommendera åtgärder baserade på undersökningsresultaten. På detta sätt bidrar du till att säkerställa din uppdrags- eller arbetsgivares och allmänhetens förtroende.

Kursen omfattar ca 60 tim och Berghs är ansvarig för genomförandet. Kursen genomförs årligen i Stockholm.
Kursdeltagare från företag som är medlemmar i SMIF erhåller ett rabatterat pris.

Senast uppdaterad 2013-12-01 17:43
 
Secured by Siteground Web Hosting