Apr 20
Nyttan med undersökning PDF Skriv ut Skicka sidan

5258381Den viktigaste uppgiften med marknadsundersökningar är att vara en länk mellan marknaden och beslutsfattarna.

Vilka behov finns det? Vem har behoven? Är behoven tillfredsställda? Vilka behovssegment finns det på marknaden? Hur stor är marknaden? Hur är företagen och/eller produkterna positionerade på marknaden? Är marknaden nöjd med dagens produkter/tjänster? Är kunderna nöjda med sin leverantör? Med produkterna?

Hur klarar företaget/produkten konkurrensen? Vilka styrkor/svagheter finns det? Hur ser betalningsviljan ut? Vad skapar värde, som konsumenten är beredd att betala för? Värde både i termer av produktegenskaper och förtroende för varumärket/företaget.

Nya produkter; Hur stor är acceptansen? Hur ser konkurrensförmågan ut? Når man ut med kommunikationen och skapar den en acceptans på marknaden? För varumärket och för företaget. Hur skall informationen utformas för att skapa ett starkt varumärke? En långsiktig stark försäljning?

Vilka kommunikationskanaler är effektiva? Vilka distributionskanaler är effektiva? Vilken profil/image har företaget i sina marknadsmålgrupper och intressentgrupper? Är man internt, på företaget, nog engagerad i kunden och kundens behov för att skapa nöjda kunder? Skapar management ett internt klimat, som leder till långsiktig lönsamhet?

 

SMIF:s medlemsföretag är experter på:

Problemdefinition

Metodval

Genomförande med hjälp av certifierade processer

Analys av resultaten

Tolkning och presentation

Att skapa beslutsunderlag för beslutsfattare

 

SMIF-företagens kunder är:

Företag

Organisationer

Managementkonsulter

Reklambyråer

Produktutvecklingskonsulter

m fl.

 

Mer information:
Nedan ser ni vilka som är SMIF-företag. Om du går in på medlemsföretagens hemsida får du mera information om hur de enskilda företagen ser på marknadsundersökningar. Alla har olika inriktning och även sättet att analysera är olika mellan företagen. Det gemensamma är att vi är experter och endast arbetar med certifierade processer:

Beyond Research- CFI - Cint - CMA - Concilia - Demoskop - GFK - IC Quality - Ipsos Observer Sweden -  Ipsos Sweden - Inizio - M3 Research - Norstat - PFM Research - Scandinfo - Solvero - Survey Sampling  - TNS SIFO -  United Minds - Yougov  - Zondera

Senast uppdaterad 2014-03-30 13:50
 
Secured by Siteground Web Hosting