Apr 18
Syftet med ERM PDF Skriv ut Skicka sidan

10302795

ERM har till uppgift att verka för god etik i undersökningsbranschen. Detta genomförs genom att ERM självständigt granskar och prövar om viss marknadsundersökning, eller annan åtgärd med anknytning till marknadsundersökning, är förenlig med de grundprinciper för yrkesetik och god affärssed. ERM:s bedömningar grundas på ICC/ESOMAR Internationella Regler för Marknads- och samhällsundersökningar och de riktlinjer som ESOMAR ger ut som stöd för tolkning och tillämpning av reglerna.

Alla undersökningar är beroende av allmänhetens förtroende; att man litar på att undersökningar utförs hederligt och objektivt och att de inte är påträngande eller obehagliga för den som intervjuas. Allmänhetens frivilliga medverkan är en förutsättning för hela undersökningsverksamheten. Dess förtroende behöver stöd av yrkesetiska regler som anger hur marknadsundersökningar skall utföras.

ERM strävar efter en effektiv självreglering som bidrar till ett högt förtroende för branschen hos allmänhet, myndigheter och marknadens samtliga aktörer. Etiskt korrekta marknadsundersökningar ökar förutom förtroendet även förutsättningarna för en välfungerande marknad.

Självreglering har flera fördelar i jämförelse med lagstiftning. Det är snabbare, flexiblare och kan anpassas till en marknad i förändring. Regler som tagits fram av branschen själv bidrar också till en större förståelse, kunskap och efterlevnad.

ERM bildades 1995-08-31 av ESOMAR och SMIF


Förkortningar:

ESOMAR   European Society for Opinion and Marketing Research

ICC Internationella Handelskammarens (ICC) Svenska Nationalkommitté

SMIF Svenska Marknadsundersökningsföretag

SMUF Sveriges Marknadsundersökningsköpares Förening

SÖK Sveriges Marknadsundersökare

 

Namn på rådets medlemmar:

Susanna Norelid (ordförande)
Magnus Pettersson (sekreterare)
Henrik Löfving
Åsa Jaktlund

Kontaktupppgifter:

ERM:s sekreterare
Magnus Pettersson
031-703 73 77
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

ERM:s ordförande
Susanna Norelid
08-463 04 60
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den


Etiska Rådet för Marknadsundersökningar

c/o Advokatfirman NorelidHolm
Box 7394
103 91 Stockholm

 

 

Senast uppdaterad 2013-12-01 16:13
 
Secured by Siteground Web Hosting