Lagar och Etik

Som alla branscher omgärdas undersökningsbranschen av en rad lagar samt etiska regler. Lagarna fastställs av Sveriges Riksdag, ibland på uppmaning av EU och andra internationella organ. De etiska reglerna fastställs av den internationella organisationen ESOMAR, och ratifieras av SMIF tillsammans med Etiska rådet för Marknadsundersökningar (ERM).

Nedan finner du mer information om såväl lagar och branschvillkor som ERM och de etiska regler som undersökningsbranschen lyder under.