Medlemsskap

Som medlem i SMIF får du tillgång till forum som underlättar nätverksbyggande, utbyte av erfarenheter och kompetensutveckling genom regelbundna träffar, seminarier och förmånserbjudanden etc.

Vi arrangerar ca 2-3 medlemsmöten per år, webinars, frukostmöten, kurser och event för våra medlemmar, som exempelvis en kurs i Strategisk marknadsanalys tillsammans med Berghs School of Communication.

Våra medlemmar får tillgång till Learning Center som är en plattform för lärande och kunskapsutbyte. Genom Learning Center får medlemmar ta del av ett brett utbud av kurser och webinars på internationell nivå som drivs av Global Research Business Network med innehåll från AMSRS (Australien), CASRO (USA), MRIA (Kanada) och MRS (UK). Innehållet uppdateras kontinuerligt.

Vi bevakar branschens utveckling och sprider insikter till medlemmar genom bland annat European Research Federation, där våra medlemmar också får stöd och råd om etiska och juridiska frågor, veckovis e-uppföljningsrapport om viktiga nyheter och  händelser som påverkar branschen, tillgång till riktlinjer och rapporter som kan anpassas efter respektive verksamhet, statistik och prognoser som bland annat branschprognos (Mood-indicator) för den europeiska marknaden.

Vi är huvudsponsor för Etiska rådet för Marknadsundersökningar. Våra medlemmar har möjlighet till juridisk rådgivning via Axel Tandberg, ordförande i Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM) till ett förmånligt pris. Där kan man ställa frågor om marknadsrätt, PUL, reklamjuridik, marknadsföring och andra för verksamheten viktiga områden.

Vi skapar mötesplatser för våra medlemmar genom kommittéer och nätverk, vilka ger nyttig information och inblickar inom olika teman. Tillsammans med  Marknadsföringen i Stockholm (MiS) driver vi nätverket Market Research & Insight. Vi arrangerar också en branschdag, Market Research & Customer Insight Summit tillsammans med partners och medlemmar i SMIF.

SMIF samarbetar med nättidningen Dagens Analys vilket ger medlemmar möjlighet till native och platsannonsering till ett förmånligt pris. Medlemmar i SMIF kan även skicka nyheter och pressreleaser till Dagens Analys för publicering.

Vi är remissinstans samt i kontakt med myndigheter och politiker i frågor som är viktiga för medlemmarna och undersökningsbranschen i allmänhet.

Vi hjälper till att förhandla fram avtal som exempelvis programvaran SPSS och andra samarbeten som kan vara av betydelse för verksamheten.

Vi uppmuntrar till en insiktsfull och öppen debatt om undersökningar, metoder och diskussion om kvalitet och etiska riktlinjer. Tillsammans med medlemmar arbetar vi gemensamt för att stärka och utveckla branschens förutsättningar.

smif-stadgar

Vill du bli medlem – kontakta oss.