Apr 24
Om SMIF PDF Skriv ut Skicka sidan

11236033

Undersökningsbranschen i Sverige omsätter årligen över tre miljarder kronor. SMIF är branschorganisationen för alla undersökningsföretag som är verksamma i Sverige. SMIF representerar branschen i många olika sammanhang både nationellt och internationellt. SMIF arbetar bl a med
- Kvalitetsfrågor
- Kompetensfrågor
- Etikfrågor
- Att ta fram och sprida information om branschen
- Att företräda branschens intressen t ex gentemot myndigheter och lagstiftare
- Att vara remissinstans
SMIFs ståndpunkt är att alla seriöst arbetande undersökningsföretag bör vara medlemmar i SMIF.
Undersökningsbranschen i Sverige omsätter årligen över tre miljarder kronor. SMIF är branschorganisationen för alla undersökningsföretag som är verksamma i Sverige. SMIF representerar branschen i många olika sammanhang både nationellt och internationellt. SMIF arbetar bl a med 
- Kvalitetsfrågor
- Kompetensfrågor
- Etikfrågor
- Att ta fram och sprida information om branschen
- Att företräda branschens intressen t ex gentemot myndigheter och lagstiftare
- Att vara remissinstans
SMIFs ståndpunkt är att alla seriöst arbetande undersökningsföretag bör vara medlemmar i SMIF.

Vision 
SMIF är den svenska undersökningsbranschens självklara och främsta företrädare och beskyddare.

 

Mission 
SMIF skall aktivt bygga och utveckla branschens anseende och förutsättningar.

Syfte 
Med begreppet ”marknadsundersökningar” avses i stadgarna marknads-, opinions- och samhällsundersökningar samt analyser baserade på empiriska data.

Verka för ökad förståelse bland allmänhet, beslutsfattare och massmedier för marknads/samhällsundersökningar som fyller höga krav på kvalitet och etik

Verka för att öka kunskapen om marknadsundersökningsbranschen och om nyttan av medlemmarnas verksamhet

Verka för ökad användning av marknadsundersökningar

Verka för en enhetlig etik och kvalitet i marknadsundersökningsfrågor

Verka för en aktiv, positiv och stimulerande konkurrens inom branschen

Verka för och aktivt stödja initiativ som bidrar till att säkerställa branschens kärnkompetenser

Tillhandahålla generella leveransvillkor och publiceringsregler

Upprätta branschstatistik, lönestatistik och branschprognoser

Utbyta information i löne- och personalklassificeringsfrågor

Vara remissorgan i frågor som berör branschen och aktivt bevaka branschens intressen

Representera medlemsföretagen i internationellt samarbete (EFAMFO och ESOMAR) och aktivt verka för att utveckla samarbetet med branschens nordiska systerföreningar

Verka för ett fördjupat samarbete med branschens övriga organisationer t.ex. SÖK, ERM och SMUF i syfte att gemensamt stärka och utveckla branschen.

Senast uppdaterad 2012-06-01 15:02
 
Secured by Siteground Web Hosting