Stadgar

Här finns SMIFs stadgar i ett pdf-dokument.

 

smif-stadgar

(Senast uppdaterad 17/11 2016)