Marknadsanalys

Marknadsanalys

Marknadsanalys; definition och steg

Den här artikeln ger en praktisk förklaring av marknadsanalys. Efter att ha läst den så kommer du att förstå grunderna i detta kraftfulla marknadsföringsverktyg.

Vad är en marknadsanalys?

En marknadsanalys är en kvantitativ eller kvalitativ bedömning av en viss marknad. En marknad kan vara vilken plats som helst där producenter, distributörer eller handlare säljer sina varor/tjänster och där konsumenterna köper dem. Termen kan också representera en grupp köpare tillsammans; målgruppen för en viss produkt eller tjänst. En marknadsanalys avgör attraktionskraften och dynamiken på en viss marknad inom en viss bransch.

Trender inom research

Insikt i och förståelse för potentiella kundgrupper är nyckeln till framgång för alla organisationer. Om företag inte vet vilka deras kunder är, kämpar de ofta med att utveckla produkter och tjänster som verkligen matchar konsumenternas behov. Dessutom betyder det också att en marknadsföringsstrategi inte kan användas effektivt, vilket så småningom leder till företagets fall.

Marknadsanalys består i allmänhet av en mängd olika element. Först beskriver de den bransch som organisationen verkar inom i termer av den nuvarande situationen och den framtida utvecklingen.

Det är också viktigt att en organisation identifierar de olika typer av kunder den har, med all relevant demografi och behov. Konkurrens är en annan viktig komponent i marknadsanalysen.

Konkurrenternas positionering analyseras och deras styrkor och svagheter identifieras.

Slutligen finns kostnadsaspekten i en marknadsanalys med prognoser. På ett sätt avgör prissättningen var en organisation positionerar sig på marknaden. Förutsägelser om detta visar vilket segment av marknaden organisationen riktar sig till.

Vad är en marknadsanalys

Hur gör man en marknadsanalys?

Steg 1: Identifiera branschegenskaper

Oavsett om det är en organisation som vill expandera eller en nystart, är det viktigt att de egenskaper som skiljer en viss marknad från andra identifieras.

I steg-för-steg-planen används ofta exemplet med en kafferosterientusiast som vill komma in på kaffemarknaden i större skala. Ett företags väg till varumärkesledarskap börjar med marknadssegmentering.

Marknadssegmentering

Beroende på produkt eller tjänst kan ett marknadssegment definieras med flera olika kriterier.

Dessa kan vara:

 • Geografiska egenskaper (länder, stater, regioner, städer, etc.)
 • Demografiska egenskaper (kön, ålder, yrke, inkomst, religion, utbildning, etnicitet, etc.)
 • Psykografiska egenskaper (social klass, ambitioner, livsstil, personlighetsdrag, etc.)
 • Beteendeegenskaper (lojalitet, användarstatus, produktanvändning, attityder etc.)
 • Var bor min målgrupp?

Hur gör man en marknadsanalys

Andra egenskaper

Det första steget i marknadsanalysen är att få en uppfattning om branschens nuvarande tillstånd och branschens kurs.

Därför är det viktigt att inkludera så mycket branschrelaterad statistik som möjligt, till exempel:

 • Trend
 • Storlek
 • Cykel
 • Förväntad tillväxt
 • Utbud/efterfrågan
 • Sårbarheter

Steg 2: Bestäm målgruppen

Genom att använda sig av segmentering kan kafferosteriet ta reda på vilka marknadssegment som dricker mycket, och eventuellt det mer exklusiva, dyra kaffet. Kaffekonsumtion har redan undersökts mycket.

Men det är ändå viktigt att kafferosteriet tänker på saker som:

 • Vilken är min produkts målgrupp?
 • Vilken är målåldern för min produkt?
 • Vad är min målgrupps inkomst?

Nu när den allmänna kaffemarknaden har analyserats kommer kafferosteriet att använda informationen för att avgöra på vilken del av marknaden de vill börja sälja kaffe. Till exempel kan kafferosteriet vara specialiserat på unika kaffetyper från Etiopien, kända för sin mycket distinkta smak. Det är viktigt att kafferosteriet känner sin publik väl för att kunna ge dem exakt det de letar efter.

Behov och beteenden

Behov och beteenden

Kafferosteriet måste svara på detaljerna om vem målgruppen består av och vad de vill ha.

Tänk på kundernas preferenser och önskemål, såsom:

 • Dricker de sitt kaffe svart? Eller tillsätter de mjölk? Socker?
 • Tar de sig tid att njuta av en kopp, eller tar de den på vägen?

Skapa en användarpersona

En användarpersona är i grunden en fiktiv karaktär som representerar en bredare kundgrupp. En persona visas i ett enda dokument, som innehåller omfattande kundinformation för denna typ av kunder. En specifik produkt har ofta flera, kanske till och med dussintals användarpersonas.

Kvalitet vid undersökningar

 

Steg 3: Gör en konkurrentanalys

Det tredje steget när man gör en marknadsanalys är att undersöka konkurrensen. Det är en bra idé att göra det av olika anledningar. För det första är nästan ingen tillverkare ensam i sin bransch. Det betyder att kafferosteriet måste veta vem de tävlar mot. Genom att göra en konkurrentanalys upptäcker du konkurrenternas styrkor och svagheter. Detta kan sedan användas till din fördel.

Ställ dig själv frågorna:

 • Finns det fortfarande konsumenter på marknaden som inte betjänas?
 • Vad kan jag erbjuda som mina konkurrenter inte kan?
 • Hur kan jag arbeta mer effektivt och till en lägre kostnad än mina konkurrenter?
 • Kan jag erbjuda ett lägre pris än mina konkurrenter?

När du genomför konkurrentanalyser, titta på följande:

Framtidens research

Direkta konkurrenter

Det här är företag som säljer mycket liknande produkter eller tjänster. Potentiella kunder till kafferosteriet får förmodligen sina bönor från denna grupp av konkurrenter för tillfället. Fundera på vem som erbjuder dessa produkter och inkludera dem i analysen.

Indirekta konkurrenter

Indirekta konkurrenter som erbjuder en alternativ lösning på problemet du löser. Dessa konkurrenter är särskilt viktiga för organisationer som utvecklar nya produkter, tjänster eller mjukvara.

Ett exempel på detta är programvara för uppgiftshantering. Till en början konkurrerade de inte med andra program, utan med offline-uppgiftshanterare, såsom planerare, anteckningar och att göra-listor.

Inom finans är tillexempel UC störst inom kreditupplysningar men det har dykt upp konkurrenter som Bisnode och creditsafe lån med andra fördelar som lägre pris men också att deras upplysningar inte påverkar kreditvärdigheten hos konsumenter.

Marknadshinder

Marknadsbarriärer är fallgropar som någon kan kliva in i när man går in på en ny, specifik marknad. Exempel skulle vara inträdeskostnader, lagar och förordningar m.m.

För en mer omfattande och effektiv analys av ett företags yttre miljö, använd Michael Porters Five Forces-modell.

Behov och beteenden

Steg 4: Gör prognoser/analyser

En marknadsanalys handlar inte bara om resultatöversikter, tidigare trender och det aktuella läget på marknaden. Trender och framtida utvecklingar är också en viktig del av det. Förutsägelser och prognoser är viktiga för försäljningsplaner och potentiella investerare.

För närvarande är förutsägelserna bara kvalificerade gissningar. Det är dock en bra idé att vara mycket uppmärksam. Undvik prognoser som ser ut som hockeyklubbor; rakt och platt ett tag, följt av en topp efter några år.

Nyttan med undersökning

Marknadsandel

Det är viktigt att du vet hur mycket potentiella kunder skulle vara villiga att spendera för en produkt och hur stor del av marknaden du kan erövra. Gör inte misstaget att acceptera en liten marknadsandel samtidigt som du inte utforskar andra segment eller kundgrupper med ditt framgångsrika företag.

Prissättning/marginal

Förklara prisstrukturen, en del av Business Model Canvas (BMC). Analysera eventuella rabatter som du vill erbjuda, skillnaden mellan kostnader och försäljningspris, förväntade prisfluktuationer etc. Var realistisk men ändå optimistisk. En optimistisk prognos kan vara både en riktlinje och ett mål att sikta mot.

Tillämpningsregler

Steg 5: Följ lagar och förordningar

Finns det särskilda statliga regler för en viss marknad? Eller kan det finnas restriktioner när det gäller till exempel import/export? Ta med allt som jag påverkar ditt sätt att göra affärer på, och överväg detta i framtiden. Till exempel, vid import av kaffe, är det viktigt att ett prov labbtestas enligt livsmedelslagstiftningen i länder över hela världen.

Sammanfattning av marknadsanalys

En marknadsanalys är en viktig del av framgången för en organisation som är involverad i att sälja produkter eller tjänster. Marknaden består av aktörer, såsom tillverkare, logistikleverantörer, kunder och konkurrenter. För var och en av dessa komponenter finns det effektiva bästa metoder för att göra marknadsanalyser.

När du gör en marknadsanalys måste du först känna till branschens egenskaper. Marknaden är uppdelad i specifika kundgrupper. Utifrån det utvecklar en organisation en användarpersona; en fiktiv representant för en grupp kunder. Andra komponenter i en Marknadsanalys är konkurrentanalysen samt prognoser och förutsägelser för försäljningssiffror och framtida marknadstrender.

Exempel

Gör man inte en ordentlig marknadsanalys kan de vara svårt att få den marknadsandel man har som mål. Inom nischer med stor konkurrens som casino kan det vara väldigt svårt att ta marknadsandelar. Av alla nya casino som lanseras är det bara ett fåtal som blir framgångsrika då många inte har de förutsättningar som krävs. På senare år har det som exempel blivit en marknadsfördel att erbjuda en casinobonus utan omsättningskrav till nya spelare och det kan vara en faktor som är avgörande för att nå framgång. Att ha ett livecasino med stort utbud och en riktig casinodealer kan också vara avgörande. Små detaljer kan tyckas men uppfyller man inte de krav marknaden ställer så har man inte en chans när konkurrensen är hård.

Vikten av etiska regler

Nu är det din tur

Vad tror du? Låter den här marknadsanalysförklaringen bekant? Har du lärt dig tillräckligt om marknadsanalys från den här artikeln för att komma igång? Vilka andra aspekter av marknadsanalys skulle du vilja ha förklaringar av? Har du några tips eller ytterligare kommentarer?

Dela din erfarenhet och kunskap i kommentarsfältet nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *