Checklista för undersökningsföretag

Undersökningsföretag genomför i regel flera olika undersökningar, och många av dessa delges även press och media, såväl som externa företag. När en undersökning skickas vidare till en extern part är det viktigt att få med information som gör att undersökningen kan tolkas och värderas på ett transparent och jämförbart sätt.

Som ett stöd till undersökningsföretag som delger undersökningar till såväl press och media som externa företag har SMIF tagit fram en checklista med information som ska bifogas undersökningar. Syftet med checklistan är att undersökningar ska kunna presenteras på ett tydligt och transparent sätt.

Har du frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig.

Du hittar hela checklistan här:

Checklista för undersökningsföretag