Framtidens research

Framtidens research

Nyttan med undersökning

Den viktigaste uppgiften med marknadsundersökningar är att vara en länk mellan marknaden och beslutsfattarna.

Vilka behov finns det? Vem har behoven? Är behoven tillfredsställda? Vilka behovssegment finns det på marknaden? Hur stor är marknaden? Hur är företagen och/eller produkterna positionerade på marknaden? Är marknaden nöjd med dagens produkter/tjänster? Är kunderna nöjda med sin leverantör? Med produkterna?

Hur klarar företaget/produkten konkurrensen? Vilka styrkor/svagheter finns det? Hur ser betalningsviljan ut? Vad skapar värde, som konsumenten är beredd att betala för? Värde både i termer av produktegenskaper och förtroende för varumärket/företaget.

Nyttan med undersökning

Nya produkter; Hur stor är acceptansen? Hur ser konkurrensförmågan ut? Når man ut med kommunikationen och skapar den en acceptans på marknaden? För varumärket och för företaget. Hur skall informationen utformas för att skapa ett starkt varumärke? En långsiktig stark försäljning?

Vilka kommunikationskanaler är effektiva? Vilka distributionskanaler är effektiva? Vilken profil/image har företaget i sina marknadsmålgrupper och intressentgrupper? Är man internt, på företaget, nog engagerad i kunden och kundens behov för att skapa nöjda kunder? Skapar management ett internt klimat, som leder till långsiktig lönsamhet?

Framtidens research

Medlemsföretagen är experter på:

 • Problemdefinition.
 • Metodval.
 • Genomförande med hjälp av certifierade processer.
 • Analys av resultaten.
 • Tolkning och presentation.
 • Att skapa beslutsunderlag för beslutsfattare.

Framtidens research

Företagens kunder är:

 • Företag.
 • Organisationer.
 • Managementkonsulter.
 • Reklambyråer.
 • Produktutvecklingskonsulter.
 • m fl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *