ISO

Nu är ISO 20252 reviderad, och finns tillgänglig via ISOs hemsida

Företag, organisationer och myndigheter använder i allt större utsträckning undersökningar som underlag för beslutsfattande och verksamhetsstyrning. Marknadsundersökningar som täcker flera länder blir allt vanligare.

Marknads-, opinions- och samhällsundersökningar har utvecklats till en alltmer global verksamhet. Detta har lett till ett behov av standarder som förbättrar möjligheten att jämföra resultaten från olika undersökningar inom och mellan olika länder.

Ett kvalitetssystem är ett verktyg som företag använder som vill bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete. De ISO-standarder som finns riktar sig till alla företag oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man skall upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar för att förbättra och för att kvalitetssäkra sina tjänster och produkter. SMIF arbetar aktivt för att stödja och främja kvalitetsarbetet.

SMIF har deltagit aktivt i arbetet med att skapa och revidera den internationella kvalitetsstandarden för undersökningsbranschen, ISO 20252, internationell standard för marknads- opinions- och samhällsundersökningar. ISO 20252 är en branschanpassad kvalitetsstandard som utgår från den mer generella tjänstestandarden ISO 9000.

I revisionen av ISO 20252 slogs den befintliga standarden ihop med ISO 26362 om Accesspaneler, så att det nu endast finns en heltäckande ISO-standard för undersökningsbranschen. Den nya ISO-standarden blir därför ett viktigt dokument för företag som vill jobba med undersökningar med hög kvalitet och på ett globalt standardiserat sätt.

En pressrelease som beskriver vad revisionen av ISO 20252 innebär finner du här!

Du hittar hela ISO 20252 här!

Utöver ISO 20252 har SMIF tillsammans med SCB även tagit fram ett kravdokument som tydligare beskriver hur uppföljningsarbetet med ISO-standarden ska gå till. Du hittar kravdokumentet nedan.

SMIFs Kravdokument.ISO