Lagar och Etik

Som alla branscher omgärdas undersökningsbranschen av en rad lagar samt etiska regler. Lagarna fastställs av Sveriges Riksdag, ibland på uppmaning av EU och andra internationella organ. De etiska reglerna fastställs av den internationella organisationen ESOMAR, och ratifieras av SMIF tillsammans med Etiska rådet för Marknadsundersökningar (ERM).

Nedan finner du mer information om såväl lagar och branschvillkor som ERM och de etiska regler som undersökningsbranschen lyder under.

  • Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM) (Länk)
  • ESOMARs och ICCs Code of Conduct (Länk)
  • Branschvillkor – SMIFs allmänna villkor för företag i undersökningsbranschen (Länk)
  • PUL – Så hanteras personuppgifter i undersökningssammanhang (Länk)
  • Barn & Ungdomar – Detta gäller när deltagare är under 15 år (Länk)
  • ISO – Undersökningsbranschen har en egen ISO-certifiering (Länk)
  • Riktlinjer för undersökningar i mobiltelefoner (Länk)

 

Uttalanden från SMIF:

  • Uttalande om etiska regler och kvalitet 2019-11-25 (Länk)
  • Uttalande om Metodpluralism och Sund Konkurrens 2020-10-26 (Länk)