Medlemskap

Ett medlemskap i SMIF skall kännas värdefullt. Vi arbetar aktivt för att bygga upp ett brett utbud av attraktiva medlemsförmåner till dig som medlem. Som medlem i SMIF får du bland annat tillgång till forum som underlättar nätverksbyggande, utbyte av erfarenheter och kompetensutveckling genom regelbundna träffar, seminarier och förmånserbjudanden etc. Här finner du ytterligare några starka skäl till varför du bör vara en del SMIF.

1. Ett unikt nätverk för dig som arbetar med undersökningar

SMIF är en intresseorganisation för företag som i någon form arbetar med undersökningar. Det innebär att hos oss kan enbart företag (inte individer) vara medlemmar. Våra medlemmar har olika inriktningar och kompetensområden. Som medlem innebär det att du har tillgång till ett unikt nätverk där alla har liknande utmaningar som du och dina kollegor.

2. Tillgång till exklusiva seminarier och nätverksträffar

SMIF arrangerar kontinuerligt  seminarium, nätverksträffar och branschaktiviteter i syfte att inspirera och skapa en arena för affärskontakter och erfarenhetsutbyte.

  • MarC Awards; är en galakväll som arrangeras varje år. Tillsammans med övriga branschorganisationer uppmärksammas de företag och individer som gjort framstående prestationer i och för branschen.
  • Seminarier med olika teman; som medlem i SMIF går du gratis (eller VIP) på våra seminarier, webinar och utbildningstillfällen, samt har möjlighet att synas i samband med dessa.
  • ResearchBar After-work; arrangeras tillsammans med närliggande organisationer (SMUF och SÖK), där ges möjlighet att mingla, träffa branschfolk och utbyta kontakter. AW sker en gång per kvartal i Stockholm och Göteborg. Tillfällena sponsras av medlemsföretagen, som på så sätt får ökad synlighet.

SMIF samarbetar med närliggande organisationer och föreningar, vi genomför gemensamma aktiviteter i syfte att stärka och utveckla branschen. Det mesta är exklusivt för dig som medlem i SMIF.

3. Företagsanpassad utbildning och rådgivning

SMIF ingår bland annat i det internationella nätverket Global Research Business Network (GRBN) vilket innebär att medlemmar får tillgång till exklusiva och skräddarsydda webinar och online-kurser. Dessa uppdateras kontinuerligt, och innehåller den senaste informationen från hela världens undersökningsföretag och organisationer.

SMIF håller dessutom på att ta fram en serie egna nätbaserade utbildningar i syfte att stärka branschen och skapa möjlighet för enskilda medarbetare att öka sin kompetens inom undersökningsspecifika områden.

SMIF tar löpande fram nya verktyg i syfte att stötta och stärka medlemmarna och deras verksamhet. Bland annat finns en Kvalitetscertifiering samt Riktlinjer för GDPR. Utöver riktlinjer för GDPR kan medlemmarna även få rådgivning. SMIF har även genomfört webinar om GDPR som spelats in och finns tillgängligt digitalt.

SMIFs medlemmar har möjlighet att ta del i olika arbetsgrupper som skapas vid behov för att arbeta kring vissa frågor. Genom arbetsgrupperna får medlemmarna möjlighet att både ta del av vad andra gör, och även vara med och driva branschen framåt.

SMIF erbjuder juridisk rådgivning, till ett reducerat pris som en del av medlemskapet. Medlemmar kan få experthjälp hos Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM) som medlem i SMIF är du prioriterad.

4. Koll på det som händer i branschen

Som medlem i SMIF får du koll på det som händer, bland annat genom vårt internationella nätverk och samarbetspartner – European Research Federation (Efamro) samt ESOMAR. Där får våra medlemmar stöd och råd om etiska och juridiska frågor, viktiga nyheter och händelser som påverkar branschen, tillgång till riktlinjer och rapporter som kan anpassas efter respektive verksamhet, statistik och prognoser som bland annat branschprognos (Mood-indicator) för den europeiska marknaden.

Smif genomför sin egen SMIF-Barometer varje kvartal, för att ta pulsen på branschen och få reda på kommande utmaningar och möjligheter.

SMIF är remissinstans och deltar aktivt i samhällsdebatten genom debattartiklar och uttalanden.

Genom information på hemsidan, Facebook, LinkedIn och via nyhetsbreven till medlemmar och intressenter synliggörs såväl våra som medlemmarnas aktiviteter.

5. Tillgång till medlemskapet oavsett hur många ni är

Ett medlemskap i SMIF är inte personligt. Alla som arbetar på ditt företag kan ta del av innehållet av medlemskapet och informationen – oavsett om ni är tre eller trehundra personer.

SMIF verkar för att medlemmarna skall vara så nöjda som möjligt med sitt medlemskap. Kontakta oss gärna om du har synpunkter eller idéer på hur vi kan utveckla vårt tjänsteutbud och vår service för att på bästa sätt möta dina och ditt företags behov.

 

Föreningens stadgar finner du här: smif-stadgar

För frågor kontakta vår generalsekreterare Mattias Strandberg på mattias@smif.se

Ansök om medlemskap direkt