Paneldebatt om opinionsundersökningar i Almedalen

Torsdag den 5/7 genomfördes en paneldebatt i Aftonbladets tält i Almedalen.
Ämnet var ”Hur ska vi tolka och förstå opinionsundersökningar?” och tog sitt avstamp i den checklista som SMIF tagit fram tillsammans med Svenska statistikfrämjandet och Surveyföreningen. Panelen leddes av SMIFs generalsekreterare Mattias Strandberg, och i panelen fanns:

Karin Nelsson, senio partner på Inizio och ordförande i SMIF
Johan Martinsson, samhällsvetare, forskare och chef för SOM-institutet vid Göteborgs universitet
Jonathan Jeppson, chef för samhällsredaktionen på Aftonbladet
Ulrika Hyllert, vice ordförande i Journalistförbundet

Debatten handlade framför allt om checklistan, hur den kan stötta journalister och redaktioner i sitt arbete med undersökningar, samt vilka ytterligare steg som behöver tas för att driva frågan kring transparens och förståelse för undersökningar framåt.

Du kan se hela paneldebatten här!