Paneler och incentives

Paneler och incentives

Learning Center

Learning Center är en online-plattform för kompetensutveckling som Global Research Business Network står bakom. Det finns ett brett utbud av kurser, webinars och utbildningar med innehåll från bland andra AMSRS (Australien), CASRO (USA), MRIA (Kanada) och MRS (UK). Innehållet uppdateras kontinuerligt.

Strategisk marknadsanalys

Företag ställer idag ökade krav på beslutsunderlag, mätbarhet, uppföljning och utvärdering när det gäller att inhämta information. Investeringar i undersökningar, marknadsföring och kommunikation ska, precis som övriga investeringar, bidra till att nå företagens övergripande affärsmål.

Learning Center

Om kursen

Kursen Strategisk marknadsanalys ger dig de kunskaper och verktyg du behöver för att förstå hur man gör riktigt bra undersökningar – hela vägen från att göra ett gediget förarbete till att analysera resultaten. Efter genomförd utbildning erhåller deltagarna ett kursintyg.

Kursen, som är ett samarbete mellan Berghs School of Communication och SMIF, syftar till att skapa en bättre förståelse för undersökningsprocessens alla delar, från den inledande problemformuleringen, över metodval, urval och datainsamling, till analys och tolkning och slutligen presentation av resultaten.

Kursen ger dig kunskap om hur du i ditt arbete kan förenkla och underlätta beslutsfattande i företaget genom att ta fram bättre beslutsunderlag baserat på fakta och genom en väl beprövad metodik. Kursen ger dig insikter i när företag skall gå in på nya marknader och kundsegment, vid produktdifferentiering, breddning av sortiment, positionering eller vid utvecklingen av nyckelkunder. Under kursen varvar vi teorier med diskussioner, praktiska övningar och reflektion.

Samarbetet med kunden

Kursplanen är omfattande och innehåller en lång rad ämnesområden som tillsammans ger deltagarna en helhetssyn på hur man framgångsrikt arbetar med marknadsanalyser och undersökningar. Kursen består av 5 moduler med 2 sammanhängande kursdagar och omfattar 60 lektionstimmar.

Förutom lektioner ingår lärarledda projektarbeten, egen studietid på mellan 10-15 timmar, samt presentation. Lärarna och föreläsarna kommer både från Berghs samt SMIFs egna nätverk. Detta ger en unik mix av olika erfarenheter och kompetenser. Kursen och kurslitteraturen är på svenska.

Kursen genomförs årligen i Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *