Så visar vi data i framtiden

En viktig uppgift för SMIF är att initiera och stödja kompetensutvecklingen i undersökningsbranschen.
SMIF har därför tillsammans med IHM och andra organisationer i branschen utarbetat en kurs i marknadsanalys.

Utbildningen är en bred och praktisk utbildning för dig som vill behärska undersökningsprocessens alla delar. Den vänder sig till dig som redan nu arbetar med marknadsundersökningar (market research) eller som marknadsanalytiker och ger dig bred kunskap om undersökningsmetodik för att du ska bli mer komplett i din yrkesroll.

IHM Marknadsanalys gör att du på ett professionellt sätt kan leverera marknadsundersökningar som ger bästa möjliga beslutsunderlag genom att tolka resultaten och rekommendera åtgärder baserade på undersökningsresultaten. På detta sätt bidrar du till att säkerställa din uppdrags- eller arbetsgivares och allmänhetens förtroende.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.