SMIF MEDLEM

Att genomföra en marknadsundersökning kräver god kunskap, kreativitet och noggrannhet. En väl genomförd marknadsundersökning ökar förutsättningarna markant för att lyckas på marknaden.

SMIFs medlemsföretag har olika inriktningar och kompetensområden, vilka genom sin erfarenhet och kunskap kan ge råd och riktlinjer. SMIFs medlemsföretag kan hjälpa till bland annat med att samla in information, analysera, ge riktlinjer och omvandla siffror till värdefullt beslutsunderlag.

Mer information om SMIFs medlemmar och deras kompetensområden finns på respektive hemsida. Kontakta gärna några av SMIFs medlemsföretag för en konsultation.