Checklista för undersökningsföretag

Checklista för undersökningsföretag

Undersökningsföretag genomför i regel flera olika undersökningar, och många av dessa delges även press och media, såväl som externa företag. När en undersökning skickas vidare till en extern part är det viktigt att få med information som gör att undersökningen kan tolkas och värderas på ett transparent och jämförbart sätt.

Checklista för undersökningsföretag

Som ett stöd till undersökningsföretag som delger undersökningar till såväl press och media som externa företag har SMIF tagit fram en checklista med information som ska bifogas undersökningar. Syftet med checklistan är att undersökningar ska kunna presenteras på ett tydligt och transparent sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.