Nyttan med undersökning

Smif

Ett undersökningsföretag skapar, distribuerar och analyserar undersökningar för en mängd olika företag eller specialintressen. Syftet är att samla in feedback innan man bestämmer sig för att ändra policyer eller processer för att förbättra effektiviteten och den övergripande tillfredsställelsen.

Ägare kan antingen arbeta i varje enskilt fall eller välja att specialisera sig på en specifik nisch. Till exempel ett undersökningsföretag som endast administrerar undersökningar till studenter om deras professorer.