Stadgar och Integritetspolicy

SMIF tar integritet och skyddet av personuppgifter på största allvar. Både våra stadgar och vår integritetspolicy finns här tillgänglig för att du ska kunna få reda på både vilka riktlinjer som SMIF arbetar efter, samt hur vi hanterar dina personuppgifter. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@smif.se.

 

SMIFs stadgar

(Senast uppdaterad 24/1 2020)

SMIFs integritetspolicy

(Senast uppdaterad 22/5 2018)