Svenska väljarundersökningar lyckas överlag mycket väl

Pressmeddelande 13e september 2018
Svenska Marknadsundersökningsföretag (SMIF)

Svenska väljarundersökningar lyckas överlag mycket väl

Årets val blev precis den rysare som många förutspått, och opinionsläget var oerhört svårt att bedöma. Rekordmånga bytte parti sedan förra valet och bestämde sig sent. Det är därför mycket glädjande att se att flera opinionsinstitut, och framför allt två av våra medlemmar, Inizio som Demoskop, lyckats särskilt väl med att bedöma opinionen. Det är extra glädjande då det med all önskvärd tydlighet visar att olika metoder kan ha liknande träffsäkerhet. Inizio arbetar med en självrekryterad webbpanel, medan Demoskop använder sig av telefonintervjuer i kombination med webbpaneler. Båda metoderna visade sig därför hålla mycket väl, och skillnader måste därför kunna hänföras till statistiska metoder snarare än insamlingsmetoder.

I sammanhanget bör även företagen Norstat, PFM och Userneeds nämnas, då dessa arbetar med insamlande av data genom såväl telefon som webbpaneler. Att flera företag sedan förra valet utvecklat sina metoder och idag gör väldigt annorlunda mätningar mot för fyra år sedan innebar en ökad osäkerhet hur väl de nya metoderna skulle stå sig mot traditionella sätt att mäta opinion.

SMIF konstaterar även att YouGov kom längre från målet än vid förra vaket, och just nu pågår ett arbete med att analysera resultaten. YouGov slutade sina mätningar en vecka före valet. Väljarförskjutningar i slutfasen kan förklara en del, men inte hela avvikelsen i förhållande till utfallet.

I en värld i snabb förändring, inte minst när det gäller kommunikationsvanor är en löpande metodutveckling nödvändig för att branschen ska behålla sin höga trovärdighet. Vi på SMIF är övertygade om att medlemmarnas samlade erfarenheter, såväl positiva som negativa, kommer göra undersökningsbranschen ännu bättre att bedöma kommande val, såväl Europavalet om två år, som nästa Riksdagsval 2022.

För ytterligare information kontakta SMIF:
Generalsekreterare Mattias Strandberg Tfn: 070-445 17 29, E-mail: mattias@smif.se

Svenska Marknadsundersökningsföretag (SMIF) är branschorganisationer för undersökningsföretag i Sverige. Vi arbetar för att branschen ska präglas av hög kvalitet och etik samt arbetar för att främja hälsosam konkurrens mellan medlemmarna samt skapa samsyn i branschgemensamma frågor. Medlemmar i SMIF förbinder sig att följa ESOMARs etiska regler samt allmänna branschbestämmelser.
För mer information besök hemsidan http://www.smif.se.