SMIF uttalar sig om etiska regler och kvalitet i undersökningar

I dagens värld är det lätt för så gott som vem som helst att göra undersökningar, och inte sällan ser vi att den en gång så tydliga linjen mellan marknadsundersökningar och marknadsföring börjar suddas ut. Men det finns ett tydligt ramverk att hålla sig till, nämligen de etiska regler som tagits fram av de internationella […]

Läs mer

Reviderad ISO-standard

Nu är revisionen av ISO 20252 avklarad, där SMIF varit med och bidragit. Den nya standarden inkluderar även insiktsarbete och dataanalys, vilket tidigare legat i en separat ISO-standard. Läs pressreleasen och hitta ISO-dokumentet här!   Du missar väl heller inte att SMIF har en egen kvalitetscertifiering i syfte att tydliggöra hur undersökningar genomförs. Hela SMIFs […]

Läs mer

Kvalitetscertifiering

SMIF har i egenskap av branschorganisation tagit fram ett vägledande dokument för undersökningsföretagens arbete med att genomföra undersökningar av hög kvalitet. Som medlem i SMIF kan företag ansöka om certifiering enligt SMIFs kvalitetscertifieringsdokument. Detta dokument kan med fördel användas i förhandlingar mellan köpare och säljare i syfte att öka transparens och säkerställa att förväntningar på […]

Läs mer