Kvalitetscertifiering

SMIF har i egenskap av branschorganisation tagit fram ett vägledande dokument för undersökningsföretagens arbete med att genomföra undersökningar av hög kvalitet. Som medlem i SMIF kan företag ansöka om certifiering enligt SMIFs kvalitetscertifieringsdokument. Detta dokument kan med fördel användas i förhandlingar mellan köpare och säljare i syfte att öka transparens och säkerställa att förväntningar på […]

Läs mer