Reviderad ISO-standard

Nu är revisionen av ISO 20252 avklarad, där SMIF varit med och bidragit. Den nya standarden inkluderar även insiktsarbete och dataanalys, vilket tidigare legat i en separat ISO-standard. Läs pressreleasen och hitta ISO-dokumentet här!   Du missar väl heller inte att SMIF har en egen kvalitetscertifiering i syfte att tydliggöra hur undersökningar genomförs. Hela SMIFs […]

Läs mer

Kvalitetscertifiering

SMIF har i egenskap av branschorganisation tagit fram ett vägledande dokument för undersökningsföretagens arbete med att genomföra undersökningar av hög kvalitet. Som medlem i SMIF kan företag ansöka om certifiering enligt SMIFs kvalitetscertifieringsdokument. Detta dokument kan med fördel användas i förhandlingar mellan köpare och säljare i syfte att öka transparens och säkerställa att förväntningar på […]

Läs mer