Trender inom research

Trender inom research

SMIF arbetar aktivt med kvalitetssäkringsfrågor. Medlemsföretag skall i enlighet med SMIFs stadgar ”ha ett dokumenterat kvalitetssäkringssystem som tillämpas i den dagliga verksamheten”.

Då undersökningsbranschen är stadd i ständig förändring

SMIF har också aktivt deltagit i arbetet med att skapa en internationell kvalitetsstandard för undersökningsbranschen, ISO 20252, internationell standard för Marknads- Opinions- och Samhällsundersökningar. ISO 20252 är en branschanpassad kvalitetsstandard som utgår från den mer generella tjänstestandarden ISO 9000.

SMIF arbetar aktivt med kvalitetssäkringsfrågor

SMIF rekommenderar starkt medlemmar att certifiera sig enligt ISO med den slutgiltiga målsättningen att alla medlemmar skall bli certifierade. Vidare bedriver SMIF ett aktivt informationsarbete kring standarden riktat till andra aktörer som direkt eller indirekt kommer i kontakt med branschen. SMIF har också tillsammans med SCB utarbetat procedurer för certifiering enligt ISO 20252 (se vidare under fliken ”kvalitet”/”ISO 20252”).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *