Vinnarna i årets MarC Awards

Torsdag den 16/11 gick MarC Awards av stapeln på Berns, och närmare 100 personer samlades för att fira vinnarna i de sex kategorierna. Röda mattan ledde in till festlokalen, där bubblet flödade allt medan branschfolket pratade, skrattade och tillsammans skapade en härlig stämning när branschens främsta skulle uppmärksammas.

Juryn, bestående av representanter från alla sex organisationer som gjort eventet, har gjort ett digert arbete med att sålla ut sex vinnare bland det 60-talet nomineringar som kommit in. ”Det var ett mycket svårt arbete, eftersom det finns så många väldigt duktiga aktörer i branschen. Helst skulle vi vilja ge alla pris.” säger Mattias Strandberg, juryns ordförande och generalsekreterare i SMIF, i ett pressmeddelande.

Så vilka vann då? Hela listan, samt nomineringarna, ser du nedan.

Årets nykomling


I kategorin Årets nykomling vann Lisa Rydberg som jobbar på Norstat. Hon är verkligen färsk i branschen, men juryn fastnade för motiveringen till hennes nominering som löd:

”Lisa kom in i branschen utan erfarenhet och har på väldigt kort tid avancerat till att bli en utmärkt projektledare med stort fokus på kundnöjdhet samt proaktiva lösningar. Hon har trots sin ringa erfarenhet blivit en favorit hos kunderna. Varje problem ser hon som en utmaning och varje svårighet som en möjlighet. Lisa har ett brinnande intresse för kunden och undersökningen vilket ger ett driv till det dagliga arbetet.”

Årets kvalitetsutvecklare


Bland årets kvalitetsutvecklare fanns flera forskare som gjort ett stort arbete med att utveckla metoder och arbetssätt för branschen. Dock stack en person ut lite extra, nämligen Marika Wenemark, forskare på Linköpings universitetoch en välkänd föreläsare i branschen. Motiveringen lyder:

”Marika är forskare och lärare vid ett av Sveriges största universitet. Med stort engagemang och god pedagogik har hon lett workshops och haft uppskattade föreläsningar och kurser i framförallt frågekonstruktion. Marikas stora engagemang och kompetens är en tillgång för alla som jobbar i branschen.”

Årets undersökningsprojekt


Att kora ett projekt som stått ut var enligt juryn ett mycket svårt arbete. Det fanns många starka nomineringar, men vinnare blev bolaget Lynxeye som tillsammans med Visit Sweden gjort ett stort arbete kring att positionera Sverige på den internationella designermarknaden. Motiveringen lyder:

“Deras projekt har nyttjat en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder, samt baserat sig på såväl ny teknik som beprövade metoder i ny förpackning. Genom att väga samman konkurrentvärdering, social listening, expertintervjuer samt kvalitativ research skapades ett underlag som gav uppdragsgivaren konkreta insikter och en handlingsplan som lett till såväl en ompositionering på marknaden som en ny kommunikationsplattform.”

Årets influencer


I kategorin Årets influencer vann ingen mindre än Jens Nordfält, forskare på Handelshögskolan, som skapat en egen modell för hur man kan mäta människors beteende i butiker. Hans arbete har haft stor inverkan på hur butiker arbetar för att skapa bättre upplevelser. Motiveringen lyder:

“Jens har genom en kombination av enkätsvar och beteendedata i butiksmiljö ökat kunskapen kring vad som påverkar det faktiska beteendet i butiksmiljö. I sin senaste studie undersökte han tänkbara effekter av mobilanvändning i butik och hur visuell distraktion på olika platser kan påverka människors köpbenägenhet. Något som gett goda insikter i hur konsumenter beter sig och påverkas.”

Juryn var tvungen att dela på den ursprungliga kategorin ”Branschgärningen” i två, en för företag och en för individer, eftersom det helt enkelt var omöjligt att jämföra det arbete som gjorts på företags- respektive individnivå.

Branschgärningen Företag


I kategorin Branschgärningen Företag var kampen hård, men till slut var det MMS som tillsammans med Nielsen tog hem priset. De har under många år arbetat med att utveckla mätmetoder för TV, och genom det positionerat Sverige som ett föregångsland. Motivering lyder:

”MMS och Nielsen har tillsammans under många år genomfört precisa mätningar i ett svårmätt område. Under årens lopp har de hanterat den digitala utvecklingen och varit drivande i att utveckla mätmetoder för sin marknad. Genom sitt arbete tillsammans har de positionerat Sverige på en internationell marknad i mycket stark utveckling och de är idag världsledande inom sitt område.”

Branschgärningen Individ


Om man ska uppmärksamma en person som under flera år gjort mycket för branschen finns det många att välja på. En person som dock står ut lite extra ärGösta Forsman, som genom sin karriär drivit utveckling och såväl jobbat med utveckling som utbildning av nya analytiker i branschen. Läs motiveringen så förstår du varför Gösta är en värdig vinnare av Branschgärningen Individ:

“Gösta har genom lång och trogen tjänst engagerat sig stort för att öka medvetenheten om och kvaliteten i surveymetod. Vid sidan av sitt ordinarie arbete som professor i statistik har han bland annat varit aktiv i att ta fram flera vägledande skrifter för branschen. På eget initiativ startade Gösta Frimisseminariet i Linköping, vilket han arrangerat årligen under en lång rad av år. Han har genom sin långa karriär bidragit till utveckling och stärkt positionen för undersökningsområdet både i Sverige och internationellt.”

När vi talade med deltagare under kvällen var så gott som alla överens om att detta event måste leva vidare, och redan ser många fram emot nästa års MarC Awards. Vem vet, kanske får du då stå på scenen och mottaga något av de prestigefyllda priserna?

Juryn vill rikta ett stort tack till alla som närvarade och och bidrog till att göra kvällen till en fantastisk tillställning, samt rikta ett stort grattis till alla vinnare!
/SMIF, SÖK, SMUF, ESOMAR, Surveyföreningen och Statistikfrämjandet

Fotograf: Jenny Hallengren